Zarabiaj w Internecie
Informacja
Regulamin
Rejestracja
Usuwanie konta
Stan Twojego konta
Reklama
Regulamin.
 1. Program "Zarabiaj w Internecie" przeznaczony jest dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej na stałe zamieszkałych w Polsce.
 2.  W programie może wziąć udział każdy kto posiada własną stronę WWW i zamieści na swojej stronie,podany przez oraganizatora,  kod HTML, który będzie wyświetlał baner reklamowy.
 3. Uczestnik programu zobowiązany jest do zarejestrowania się oraz podania pełnych danych osobowych.
 4. W przypadku zmiany danych osobowych uczestnik zobowiązany jest do uaktualnienia swoich danych pod rygorem utraty zebranego funduszu.
 5. Uczestnik może zostać wykluczony z programu z następujących przyczyn:
 • nie został zrealizowany otrzymany czek gotówkowy
 • został zmieniony otrzymany kod HTML
 • uczestnik stosował nieuczciwe metody w celu zwiększenia stanu konta
 • w jakikolwiek sposób wymuszał kliknięcia w wyświetlany przez organizatora baner
 • inne wyżej nie wymienione, które przez organizatorów programu "Zarabiaj w Internecie" zostaną uznane za szkodliwe dla tego programu.

 

 1. Uczestnik gromadzi swój fundusz z dwóch źródeł: a) kliknięcia w baner reklamowy osób odwiedzających jego stronę WWW. b) kliknięcia w baner reklamowy zamieszczony na stronach osób zachęconych przez niego do uczestnictwa w naszym programie - każde takie kliknięcie stanowi 25 % wartości kliknięcia na własnej stronie.
 2. Program rejestrujący kliknięcia ignoruje roboty, powtórne kliknięcia tej samej osoby, kliknięcia pochodzące od tego samego hosta itp.
 3. Wypłata funduszu następuje raz w miesiącu poprzez wystawienie czeku na imię i nazwisko oraz adres uczestnika programu. Wystawienie czeku następuje na żądanie uczestnika, gdy wartość konta przekracza zadeklarowaną w formularzu rejestracyjnym kwotę.
 4. Obciążenia związane z wypłatą ponosi uczestnik.
 5. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu błędnie wypełnionego formularza rejestracyjnego. Prosimy o uważne jego wypełnienie.
 6. Wartość jednego kliknięcia jest zmienna. Wartość ta jest określana z góry dla całego miesiąca oraz podawana do publicznej wiadomości.
 7. Uczestnik programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 8. Wszelkie decyzje wydane przez organizatorów są ostateczne.
 9. Organizatorem jest FRAZA s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łużyckiej 28a.